Wie zijn we?

Michaela Brouwer (1970), praktijkvoerder

'Het inspireert mij wanneer mensen na een eerste gesprek al voelen dat ze in beweging zijn.'
 
Het leven is dynamisch. We zijn altijd in beweging. Elke stagnatie op welk gebied dan ook, belemmert de natuurlijke stroom van leven. Mijn missie is om mensen die vastgelopen zijn weer in beweging te krijgen zodat zij zich weer levendig voelen en verder kunnen op hun levenspad.
Soms doe ik dat letterlijk, door het lichaam er bij te betrekken. Het lichaam weet vaak beter dan de geest waar blokkades zitten en hoe deze op te lossen.
Daarnaast ga ik altijd uit van het zelfgenezend vermogen en help mensen om hun eigen kracht en balans weer terug te vinden. Het liefst help ik de ander weer te leren leven in plaats van te overleven. Het inspireert mij wanneer mensen na een eerste gesprek al voelen dat ze in beweging zijn.

Paspoort
Opleiding: Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij De RINO in Amsterdam.
Registratie: gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG), registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Eerstelijnspsycholoog NIP en EMDR-practitioner i.o.
Werkervaring: RIAGG, Jeugd-RIAGG Noord Holland Zuid. Sinds 2005 vrijgevestigd psycholoog in Praktijk voor Psychologie & Coaching.

Link naar mijn kwaliteitsstatuut
Jeantine Harthoorn (1976), gezondheidszorgpsycholoog
 
‘Het geeft mij energie als mensen gaan ervaren dat zij regie mogen en kunnen nemen in hun leven’

Iedereen loopt wel eens in meer of mindere mate vast in zijn/ haar leven. Welke betekenis kan daaraan gegeven worden? Wat zegt dit over jezelf of over je manier van omgaan met problemen? Welke (kern)overtuigingen lopen er als een rode draad door het leven en belemmeren je om verder te gaan?

Ik kijk met een ‘systemische bril’, dat wil zeggen dat ik de cliënt in de context zie van opvoeding, opgroeien, relaties, vriendschappen, werk en uiteraard levensgebeurtenissen.
We worden nu eenmaal gevormd door hetgeen we meemaken. Zowel positief als negatief. Als we begrijpen hoe dit op elkaar inhaakt, kan dit ruimte bieden aan nieuwe gedachten en een rustiger gevoel.  Middels Cognitieve Gedragstherapie en oplossingsgerichte technieken kan hieraan gewerkt worden.

Mijn werkwijze is inzoomen op de krachten van de cliënt, die aanwezig zijn, ondanks belemmeringen die in het leven zijn ontstaan. Ik werk, in verbinding en samenwerking met de cliënt, met aandacht voor het gevoel en gericht op het vergroten van het bewustzijn dat rust en kalmte de weg is die bewandeld mag worden. Het geeft (mij) energie als mensen gaan ervaren dat zij regie mogen en kunnen nemen in hun leven.

Paspoort
Opleiding: Klinische- en gezondheidspsychologie aan Universiteit Leiden, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG bij RINO-groep te Rotterdam.
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG.
Werkervaring: JJI Teylingereind te Sassenheim (justitiële jeugdinrichting), Jeugdbescherming West te Gouda/ Den Haag en Leiden, GGZ Virenze te Leiden, GGZ Rivierduinen, afdeling eetstoornissen te Leiden, sinds 2018 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching te Lisse.

Link naar mijn kwaliteitsstatuut
Rianne van der Eijk (1985), gezondheidszorgpsycholoog
 
'Het geeft mij energie als ik zie dat mensen weer grip krijgen op hun klachten en hun veerkracht weer terugvinden.'

Een goede balans betekent voor mij dat je lichaam, je emoties en je gedachten met elkaar verbonden zijn. Door alles wat er in ons leven op ons af kan komen, kan deze balans verstoord raken en kunnen persoonlijke kwetsbaarheden naar boven komen. Als gevolg hiervan kunnen psychische klachten (somberheidsklachten, stressklachten of angstklachten) ontstaan, waar je moeilijk zelf uitkomt. Ik help mensen graag om hun balans weer terug te vinden.

Ik geloof in het herstelvermogen en de veerkracht van mensen. In de behandeling probeer ik samen met cliënten te zoeken naar de oorzaak van hun klachten en deze aan te pakken. Een oorzaak van klachten kan zijn: een negatieve gebeurtenis, een negatieve manier van denken, het wegduwen van negatieve emoties, moeite met acceptatie van dingen, een laag zelfbeeld of negatieve gedragspatronen. In de behandeling maak ik o.a. gebruik van de cognitieve gedragstherapie en EMDR. Mijn specialisatie is traumaklachten.

Paspoort
Opleiding: Psychologie Universiteit Leiden, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG, EMDR basis en vervolgopleiding
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG), EMDR therapeut
Werkervaring: GGZ instelling HSK-groep, eerstelijnspsychologie bij huisartsenpraktijk in Den Haag, traumakliniek van stichting Centrum'45 in Oegstgeest, en sinds 2018 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching te Lisse.

Link naar mijn kwaliteitsstatuut
Dominique van der Paard (1990), psycholoog
 
 
‘Ik geef handvatten om op eigen kracht weer grip op je leven te krijgen, want: je kunt vaak meer dan je denkt!’
 
Obstakels, uitdagingen en nare ervaringen ervaren wij allemaal in het leven. Onze emoties en gedachtes zijn hieraan gekoppeld en hebben een sterke invloed op ons gedrag. Denk hierbij aan het hebben van gevoelens van onzekerheid, verdriet of angst of negatieve gedachtes/overtuigingen (over onszelf of anderen) die ons belemmeren in het dagelijks leven. Dit is vaak niet gemakkelijk om mee om te gaan. Hierdoor willen we graag situaties gaan vermijden of controleren. Dit kan een tijd goed voelen totdat het niet meer het gewenste effect heeft. Zie het als een bal onder water duwen. Dit hou je even vol maar kost veel energie met, helaas, geen blijvend effect. Anders gezegd; de manier waarop je met obstakels omgaat, bepaald de impact die het op jouw leven heeft. Het mooie is dat jij hierin een keuze hebt. Ook al voelt het soms nog zo oneerlijk, verdrietig of angstig, wanneer je iets ‘mag’ van jezelf, ‘moet’ je veel minder. Dat is waar ik mij op focus in de behandeling.
 
In mijn werk onderzoek ik samen met de cliënt naar de oorzaak van hun klachten. Vanuit een gezamenlijke aanpak gaan we aan de slag. Ik geef handvatten om op eigen kracht weer grip op je leven te krijgen, want: je kunt vaak meer dan je denkt!
 
Celisanne de Vries (1983), gezondheidszorgpsycholoog

‘Als psycholoog kan ik de problemen niet voor je oplossen, maar wel helpen om inzicht en overzicht te krijgen en begeleiding bieden in het veranderproces.’

Het leven is soms een rollercoaster met ups, downs, onverwachte loopings en/of wendingen waardoor je alle kanten op kan worden geslingerd en alles op zijn kop kan staan. En soms lukt het dan even niet om jezelf weer op de rit te krijgen. Ik kan als psycholoog de problemen niet voor je oplossen, maar wel helpen om inzicht te krijgen in waarom je op een bepaalde manier denkt, voelt en/of handelt, overzicht creëren en begeleiding bieden in het veranderproces. Hierin vind ik het belangrijk om samen met jou weer de eigen kracht aan te boren die nodig is om de balans te herstellen en eventuele disfunctionele patronen te doorbreken.
Ik bied zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jeugdigen (en diens ouders) en van (jong)volwassenen met verschillende soorten problematiek. In de behandelingen combineer ik de meest effectieve technieken uit de psychologie, onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR, tot een behandeling op maat. Afhankelijk van de klachten zullen de meest passende interventies worden ingezet. In mijn behandelingen staat betrokkenheid, openheid, vertrouwen, positiviteit, samenwerken en doelgerichtheid centraal. Naast de problemen/klachten besteed ik ook veel aandacht aan de positieve- en sterke kanten en kwaliteiten die een persoon en zijn/haar omgeving heeft.
 
Paspoort
Opleiding: Master Kinder- & Jeugdpsychologie aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, Post Master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog B.I.G. aan de RINO-groep te Leiden.
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog B.I.G.)
Werkervaring: Triversum Hoofddorp, Curium-LUMC Oegstgeest, Mentaal Beter Hoofddorp en IJmuiden, Praktijk Mees Leiderdorp en sinds mei 2017 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching.
Jessica Heemskerk (1993), kinder- en jeugdpsycholoog

‘In de behandelingen hoop ik handvatten en vertrouwen mee te geven, waarmee het kind, gezin of de jongere weer met een positief gevoel zelf verder kan.’

De lessen die je leert in je jeugd, neem je de rest van je leven mee. Daarom vind ik het belangrijk om kinderen en jongeren te helpen op het moment dat ze vast (dreigen te) lopen. In de behandelingen hoop ik handvatten en vertrouwen mee te geven, waarmee het kind, gezin of de jongere weer met een positief gevoel zelf verder kan.

In de behandeling van (jonge) kinderen, is een belangrijk uitgangspunt de samenwerking met ouders en/of bijvoorbeeld school. Ouders en leerkrachten brengen de meeste tijd met het kind door en hebben daarmee grote invloed op hoe een kind zich vormt, wat hij of zij leert, en hoe hij of zij naar zichzelf kijkt. Daarom vind ik het belangrijk om niet alleen met het kind samen, maar ook juist met de mensen om het kind heen, aan de slag te gaan. Samen gaan we op zoek naar wat voor uw kind of gezin het beste werkt. Ouderbegeleiding is hierbij een optie.

Naast behandeling aan jonge kinderen, bied ik behandeling aan jongeren en jongvolwassenen. Hierbij is het uitgangspunt om de behandeling samen vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat we thema’s behandelen die voor de jongere relevant zijn en dat het op een voor hem of haar fijn tempo gaat. Hierbij vind ik open en eerlijke communicatie belangrijk.

Naast behandeling, bied ik diagnostiek aan kinderen en jongeren met diverse problematiek.

Paspoort
Opleiding:
 Kinder- en Jeugdpsychologie aan Universiteit Leiden, basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie
Registratie: SKJ
Werkervaring: thuis- en schoolbegeleiding Prodeba, cursussen voor middelbare scholieren via Studielift, Kinderpsycholoog bij De Praktijk4Kids te Alphen a/d Rijn, werkgroepdocente aan Universiteit Leiden.
Nathalie Heijkoop (1994), psycholoog

Soms is het zo makkelijk om mee te gaan in de samenloop van omstandigheden, dat we er geen erg in hebben dat we in de verkeerde trein zijn gestapt. Pas halverwege de reis ontdekken we dat we de verkeerde kant op gaan. En daar sta je dan... Alleen op het perron of nog altijd zittend in de verkeerde trein. Hoe kom je dan weer op het voor jouw juiste pad?
 
Samen met jou ga ik op zoek naar jouw weg, jouw route. Bij mij kom je letterlijk in beweging door in het bos te wandelen en ik help je te ervaren wie jij bent en wat bij jou past. De krachtige combinatie van natuur, beweging, psychologie én de interactie tussen lichaam en geest staan bij mij centraal.
 
Dus zit je vast en wil je letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Voor mij is therapie meer dan alleen praten; het is ook doen en ervaren. 

Paspoort
Opleiding
: Geestelijke Gezondheidswetenschappen/Mental Health aan de universiteit van Maastricht; Opleiding Positieve Psychologie van SeeTrue, Opleiding lichaamsgericht therapie, training buitenpsycholoog.
Werkervaring: Werkervaringsplek psychologie bij Ciro, revalidatiecentrum voor long- en hartfalen; POH GGZ bij huisartsenpraktijk VeliusHoed 
Annet van der Putten (1968) Office manager

Met veel plezier werk ik bij Vivamente praktijk voor psychologie & coaching. Het is een genoegen om bij een bedrijf te werken waarbij de mens centraal staat. Aandacht voor elkaar, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren om wie wij zijn is voor mijzelf een belangrijke leidraad in het leven. Als office manager bij Vivamente is het mijn uitdaging om mijn collega’s zoveel mogelijk te ontzorgen. De administratieve werkzaamheden rondom de vakgebied van mijn collega’s neemt door de strengere regelgeving steeds verder toe. Mijn kwaliteiten zijn het om vragen uit te zoeken, op te pakken en te stroomlijnen. Naast de organisatorische en praktische regelzaken binnen de praktijk biedt het mij een uitdagende en veelzijdige functie waar ik veel voldoening uit haal. Met elkaar kunnen wij als team Vivamente hierdoor onze cliënten nog beter van dienst zijn.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl