Wie zijn we?

Michaela Brouwer (1970), praktijkvoerder

'Het inspireert mij wanneer mensen na een eerste gesprek al voelen dat ze in beweging zijn.'
 
Het leven is dynamisch. We zijn altijd in beweging. Elke stagnatie op welk gebied dan ook, belemmert de natuurlijke stroom van leven. Mijn missie is om mensen die vastgelopen zijn weer in beweging te krijgen zodat zij zich weer levendig voelen en verder kunnen op hun levenspad.
Soms doe ik dat letterlijk, door het lichaam er bij te betrekken. Het lichaam weet vaak beter dan de geest waar blokkades zitten en hoe deze op te lossen.
Daarnaast ga ik altijd uit van het zelfgenezend vermogen en help mensen om hun eigen kracht en balans weer terug te vinden. Het liefst help ik de ander weer te leren leven in plaats van te overleven. Het inspireert mij wanneer mensen na een eerste gesprek al voelen dat ze in beweging zijn.

Paspoort
Opleiding: Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij De RINO in Amsterdam.
Registratie: gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG), registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Eerstelijnspsycholoog NIP en EMDR-practitioner i.o.
Werkervaring: RIAGG, Jeugd-RIAGG Noord Holland Zuid. Sinds 2005 vrijgevestigd psycholoog in Praktijk voor Psychologie & Coaching.

Link naar mijn kwaliteitsstatuut
Jeantine Harthoorn (1976), gezondheidszorgpsycholoog
 
‘Het geeft mij energie als mensen gaan ervaren dat zij regie mogen en kunnen nemen in hun leven’

Iedereen loopt wel eens in meer of mindere mate vast in zijn/ haar leven. Welke betekenis kan daaraan gegeven worden? Wat zegt dit over jezelf of over je manier van omgaan met problemen? Welke (kern)overtuigingen lopen er als een rode draad door het leven en belemmeren je om verder te gaan?

Ik kijk met een ‘systemische bril’, dat wil zeggen dat ik de cliënt in de context zie van opvoeding, opgroeien, relaties, vriendschappen, werk en uiteraard levensgebeurtenissen.
We worden nu eenmaal gevormd door hetgeen we meemaken. Zowel positief als negatief. Als we begrijpen hoe dit op elkaar inhaakt, kan dit ruimte bieden aan nieuwe gedachten en een rustiger gevoel.  Middels Cognitieve Gedragstherapie en oplossingsgerichte technieken kan hieraan gewerkt worden.

Mijn werkwijze is inzoomen op de krachten van de cliënt, die aanwezig zijn, ondanks belemmeringen die in het leven zijn ontstaan. Ik werk, in verbinding en samenwerking met de cliënt, met aandacht voor het gevoel en gericht op het vergroten van het bewustzijn dat rust en kalmte de weg is die bewandeld mag worden. Het geeft (mij) energie als mensen gaan ervaren dat zij regie mogen en kunnen nemen in hun leven.

Paspoort
Opleiding: Klinische- en gezondheidspsychologie aan Universiteit Leiden, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG bij RINO-groep te Rotterdam.
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG), Psycholoog NIP.
Werkervaring: JJI Teylingereind te Sassenheim (justitiële jeugdinrichting), Jeugdbescherming West te Gouda/ Den Haag en Leiden, GGZ Virenze te Leiden, GGZ Rivierduinen, afdeling eetstoornissen te Leiden, sinds 2018 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching te Lisse.
Henriëtte Brouwer (1958), kinder- en jeugdpsycholoog

‘De veerkracht van kinderen raakt me elke keer’
 
Bij de manier waarop ik te werk ga, is de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouders het vertrekpunt. Samen onderzoeken we wat nodig is om tot een oplossing van het probleem te komen en het gewenste doel te bereiken. Soms is er aanvullende diagnostiek nodig, soms een kortdurende psychologische behandeling. Ik vind het belangrijk om in het gehele traject nauw samen te werken met de ouders.
Mijn behandelingen vinden plaats in een veilige sfeer, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van het kind. Ik ben gekwalificeerd in het gebruik van diverse technieken, die ik inzet als de situatie dat vraagt en ze een oplossing dichterbij kunnen brengen. Voorbeelden hiervan zijn oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Daarnaast zet ik geregeld creatieve werkvormen in, zoals tekenen en spel.
Wat mij in mijn werk telkens weer raakt, is de veerkracht van kinderen. Evenals hun vermogen om op een creatieve manier oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die ze op hun weg tegenkomen. Het is een voorrecht om hen op die weg korte tijd te mogen begeleiden.

Paspoort
Opleiding: Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Katholieke Universiteit van Tilburg
Registratie: registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd, Postmaster-psycholoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Werkervaring: Onderwijsbegeleidingsdienst Lisse/Leiden. Kinder- en Jeugdpsycholoog bij GGZ Veenendaal en Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching te Lisse.
Tevens werkzaam bij praktijk Samenspel te Leidschendam.
Rianne van der Eijk (1985), gezondheidszorgpsycholoog
 
'Het geeft mij energie als ik zie dat mensen weer grip krijgen op hun klachten en hun veerkracht weer terugvinden.'

Een goede balans betekent voor mij dat je lichaam, je emoties en je gedachten met elkaar verbonden zijn. Door alles wat er in ons leven op ons af kan komen, kan deze balans verstoord raken en kunnen persoonlijke kwetsbaarheden naar boven komen. Als gevolg hiervan kunnen psychische klachten (somberheidsklachten, stressklachten of angstklachten) ontstaan, waar je moeilijk zelf uitkomt. Ik help mensen graag om hun balans weer terug te vinden.

Ik geloof in het herstelvermogen en de veerkracht van mensen. In de behandeling probeer ik samen met cliënten te zoeken naar de oorzaak van hun klachten en deze aan te pakken. Een oorzaak van klachten kan zijn: een negatieve gebeurtenis, een negatieve manier van denken, het wegduwen van negatieve emoties, moeite met acceptatie van dingen, een laag zelfbeeld of negatieve gedragspatronen. In de behandeling maak ik o.a. gebruik van de cognitieve gedragstherapie en EMDR. Mijn specialisatie is traumaklachten.

Paspoort
Opleiding: Psychologie Universiteit Leiden, postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG, EMDR basis en vervolgopleiding
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG), EMDR therapeut
Werkervaring: GGZ instelling HSK-groep, eerstelijnspsychologie bij huisartsenpraktijk in Den Haag, traumakliniek van stichting Centrum'45 in Oegstgeest, en sinds 2018 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching te Lisse.
Carla Hoogerheide (1971) gezondheidszorgpsycholoog

'Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar mensen: wat ons vormt tot wie we zijn en waarom we doen wat we doen.'
 
Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar mensen: wat ons vormt tot wie we zijn en waarom we doen wat we doen. In ieder mens, of je nu een kind bent of een volwassene, zit de kracht om negatieve ervaringen en/of problemen het hoofd te bieden. Soms is daarbij tijdelijke ondersteuning zeer welkom, door bijvoorbeeld anders tegen dingen aan te kijken, of om anders om te gaan met een lastige situatie. Vanuit mijn achtergrond in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, heb ik geleerd ook aandacht te besteden aan de vraag: kan ik begrijpen dat ik last heb van deze klachten en wat zegt dat over hoe ik heb geleerd om om te gaan met moeilijke dingen die spelen in mijn leven. Vaak is er een rode draad zichtbaar en gaat het niet alleen om het ‘oplossen van het probleem’ maar eerder om het doorbreken van een patroon waardoor ook op langere termijn een verandering kan plaatsvinden.
Veiligheid, eerlijkheid, toegankelijkheid en authenticiteit zijn waarden die voor mij centraal staan in het contact. Daarbij gaat mijn aandacht uit naar de unieke kwaliteiten die iemand bezit, maar misschien nog niet heeft ontdekt. De verbinding tussen lichaam en geest (ofwel het voelen en denken) is voor mij een startpunt en een leidraad in de behandeling. Tot slot hoop ik dat mensen mildheid naar zichzelf kunnen ervaren, wat ruimte biedt voor ‘mogen’ in plaats van ‘moeten’.
 
Paspoort
Opleiding: Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit en Postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog aan de RINO Groep Utrecht. EMDR therapie en Schematherapie.
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-Psycholoog BIG), Psycholoog NIP
Werkervaring: S-GGZ Altrecht: (poli)klinisch en Expertise Centrum Psychodiagnostiek, B-GGZ psychologenpraktijk ‘Dwarsweg’ Maarssen.  
 
Celisanne de Vries (1983), GZ-psycholoog

 ‘Als psycholoog kan ik de problemen niet voor je oplossen, maar wel helpen om inzicht en overzicht te krijgen en begeleiding bieden in het veranderproces.’

Het leven is soms een rollercoaster met ups, downs, onverwachte loopings en/of wendingen waardoor je alle kanten op kan worden geslingerd en alles op zijn kop kan staan. En soms lukt het dan even niet om jezelf weer op de rit te krijgen. Ik kan als psycholoog de problemen niet voor je oplossen, maar wel helpen om inzicht te krijgen in waarom je op een bepaalde manier denkt, voelt en/of handelt, overzicht creëren en begeleiding bieden in het veranderproces. Hierin vind ik het belangrijk om samen met jou weer de eigen kracht aan te boren die nodig is om de balans te herstellen en eventuele disfunctionele patronen te doorbreken.
Ik bied zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jeugdigen (en diens ouders) en van (jong)volwassenen met verschillende soorten problematiek. In de behandelingen combineer ik de meest effectieve technieken uit de psychologie, onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR, tot een behandeling op maat. Afhankelijk van de klachten zullen de meest passende interventies worden ingezet. In mijn behandelingen staat betrokkenheid, openheid, vertrouwen, positiviteit, samenwerken en doelgerichtheid centraal. Naast de problemen/klachten besteed ik ook veel aandacht aan de positieve- en sterke kanten en kwaliteiten die een persoon en zijn/haar omgeving heeft.
 
Paspoort
Opleiding: Master Kinder- & Jeugdpsychologie aan de Vrije Universtiteit Amsterdam, Post Master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog B.I.G. aan de RINO-groep te Leiden.
Registratie: Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog B.I.G.)
Werkervaring: Triversum Hoofddorp, Curium-LUMC Oegstgeest, Mentaal Beter Hoofddorp en IJmuiden, Praktijk Mees Leiderdorp en sinds mei 2017 Vivamente, Praktijk voor Psychologie & Coaching.
 
Annet van der Putten (1968) Office manager

Met veel plezier werk ik bij Vivamente praktijk voor psychologie & coaching. Het is een genoegen om bij een bedrijf te werken waarbij de mens centraal staat. Aandacht voor elkaar, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren om wie wij zijn is voor mijzelf een belangrijke leidraad in het leven. Als office manager bij Vivamente is het mijn uitdaging om mijn collega’s zoveel mogelijk te ontzorgen. De administratieve werkzaamheden rondom de vakgebied van mijn collega’s neemt door de strengere regelgeving steeds verder toe. Mijn kwaliteiten zijn het om vragen uit te zoeken, op te pakken en te stroomlijnen. Naast de organisatorische en praktische regelzaken binnen de praktijk biedt het mij een uitdagende en veelzijdige functie waar ik veel voldoening uit haal. Met elkaar kunnen wij als team Vivamente hierdoor onze cliënten nog beter van dienst zijn.

 
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl