Informatie verwijzer


Contact
Ons streven is multidisciplinaire samenwerking.
Voor tussentijds overleg, spoedmeldingen of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Michaela Brouwer op nummer 0252 - 250655.

Verwijzing
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering is het noodzakelijk dat de cliënt bij aanmelding een verwijsbrief heeft van de huisarts.

Minimale eisen t.a.v. de verwijzing zijn:
  •     Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
  •     Datum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
  •     Er wordt specifiek naar de GBGGZ verwezen.
  •     Indicatie: is sprake van een vermoede DSM-V-stoornis?
  •     Indicatie: wat is de vermoede DSM-V-stoornis?
  •     Indicatie: korte omschrijving van de klachten.
  •     Indicatie: indien relevant, voorgeschiedenis.
  •     Verwijsvraag.
  •     Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde.
  •     Handtekening van de verwijzer.

Rapportage
Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, wordt na afronden van de behandeling rapportage naar de huisarts gestuurd.
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl