Veel voorkomende klachten waar Vivamente hulp bij kan bieden


Stemming- en angstklachten en overmatig piekeren
Wanneer je stemming bedrukt is of somber, je belemmerd wordt in je functioneren omdat je spanning of angst ervaart, of bepaalde rituelen uit moet voeren om je angst te doen afnemen.

Klachten ten gevolge van trauma
Soms is de impact van gebeurtenissen zo groot dat je deze niet goed kunt verwerken. Je ervaart dan herbelevingen of hebt last van nachtmerries. Of je hebt bijvoorbeeld verdriet of angst, sterker dan je zou verwachten gezien het verloop van de tijd. Ook kan het zijn dat je in bepaalde situaties die verband houden met het trauma, heftiger reageert dan bij de situatie past.

Burn-out / overspannenheid
Wanneer je gedurende lange tijd sterk onder druk staat, bijvoorbeeld door een hoge werkdruk of een opeenstapeling van gebeurtenissen in je privéleven, dan kan het zijn dat je lijf en geest overbelast raken. Vaak uit dit zich in een reeks van lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, slaapproblemen een sterke vermoeidheid, gevoel van onrust en verminderd functioneren.

Rouwverwerking
Het verwerken van een verlies kan gaan om het overlijden van een dierbare, maar ook om andere verlieservaringen. Bijvoorbeeld het verlies van gezondheid, het verlies van een partner of het verlies van je werk. Dergelijke ervaringen kunnen een grote impact op je hebben en je functioneren belemmeren.

Zelfbeeld, gebrek aan assertiviteit en moeite met het bewaken van grenzen
Wanneer je zelfwaardering overwegend negatief is, of wanneer je voor je zelfwaardering afhankelijk bent van de waardering van anderen maakt dit je kwetsbaar. Immers ieder mens wil een goed gevoel hebben over zichzelf. Wanneer we dit onvoldoende ervaren treden soms mechanismen in werking die schadelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld altijd als beste willen presteren of altijd aardig gevonden willen worden. Het bewaken van grenzen en opkomen voor jezelf is vaak moeilijk als je weinig zelfwaardering ervaart en kan leiden tot roofbouw.

Moeite met omgaan met emoties
Sommige mensen uiten zich makkelijk en anderen zijn gesloten. Ieder heeft zijn eigen wijze, daarin is geen goed of fout. Soms geeft het omgaan met emoties echter problemen, bijvoorbeeld als je geneigd bent je explosief te uiten, waardoor het niet meer lukt een constructief gesprek aan te gaan, of wanneer je je emoties opkropt, waardoor er andere klachten ontstaan zoals pijnlijke spieren en vermoeidheid.

Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
Bij aanhoudende lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor wordt gevonden is er soms sprake van een psychische oorzaak, waarvoor psychologische behandeling kan helpen. Bijvoorbeeld wanneer je een sterke angst ervaart om ziek te worden en hiervoor regelmatig de huisarts bezoekt. Of wanneer je belemmerd wordt door klachten in je lijf, terwijl je volgens alle onderzoeken gezond bent.
Ook kun je denken aan angst om te plassen, ook wel paruresis genoemd, waarbij het niet lukt om in (openbare) toiletten te kunnen plassen.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl