ROM

Binnen Vivamente worden bij iedere cliënt voorafgaand aan de behandeling en bij afsluiten van de behandeling een vragenlijst afgenomen. Middels deze voor- en nameting gaan we na wat het verloop is van jouw klachten. Deze voor- en nameting wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. 

De vragenlijsten worden geanonimiseerd en aangeleverd aan het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS). Het DIS verzamelt informatie over afgesloten behandeltrajecten in de ziekenhuiszorg, GGZ en de forensische zorg. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Het verzamelen van deze informatie heeft tot doel het handelen binnen de zorg inzichtelijk te maken en de kosten transparant. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl