Behandeltraject


Aanmelding
Wanneer je je aan wilt melden dan kan dit via deze website of telefonisch. Het heeft onze voorkeur dat je je aanmeldt via de website, je kunt dan meteen digitaal een aantal vragen beantwoorden en we kunnen informatie aan je mailen. Je kunt je hier aanmelden.

Hoewel ons uitgangspunt is om je zo spoedig mogelijk een intakegesprek aan te bieden, kan er soms sprake zijn van een korte wachttijd.

Intakefase
Na aanmelding volgt de intakefase, deze bestaat gemiddeld uit 2 gesprekken. De intakefase kun je zien als een kennismakingsfase, zowel voor jou als voor jouw behandelaar. Voor jou om te ervaren of je een klik ervaart met jouw psycholoog en voor de psycholoog om na te gaan of jij, gezien jouw klachten en hulpvraag, bij haar op de juiste plek bent.

Tijdens de intakegesprekken bespreken we jouw klachten en hulpvraag. Hierbij gebruiken we vaak ook psychodiagnostische vragenlijsten. Op basis van de intakegesprekken wordt jou een behandelvoorstel gedaan. Indien jij hiermee in kunt stemmen, start de behandeling.

Wanneer er sprake is van complexe klachten of klachten van specifieke aard, ben je mogelijk meer gebaat bij een behandeling binnen de Specialistische GGZ (SGGZ). Vivamente kan je in dat geval doorverwijzen naar een SGGZ praktijk of organisatie. Vivamente is goed op de hoogte van de mogelijkheden binnen de regio en kan je hierin goed adviseren. Vanzelfsprekend gaat een eventuele doorverwijzing in overleg met jou.

Behandelfase
Tijdens de behandelfase gaan we samen met jou actief werken aan jouw hulpvraag. Dit doen wij door middel van  inzichtgevende gesprekken, cognitief en gedragsmatige oefeningen, lichaamsgerichte technieken, mindfulness en EMDR. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de klachten en de ruimte en tijd die je vindt om actief met jouw behandeling aan de slag te zijn.

Afsluitfase
Aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats en wordt er aandacht besteed aan terugvalpreventie, zodat jij jouw stijgende lijn zelfstandig voort kunt zetten en terugval in klachten kunt voorkomen.
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl