Behandelmethodieken


EMDR
Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kan diep ingrijpen in iemands leven. Niet iedereen lukt het om deze ervaring op eigen kracht te verwerken en het gevolg is dat de onaangename herinneringen zich blijven opdringen. Dit noemen we vaak een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is de meest effectieve therapie om deze klachten te doen verhelpen.

EMDR kan eveneens toegepast worden bij:
  • angststoornissen
  • somberheid
  • burn-out
  • fobiën
  • gestagneerde rouwverwerking

Werkwijze en effect van EMDR
De behandelaar bespreekt eerst nauwkeurig jouw klacht(en) en ook hoe groot jouw emotionele draagkracht is. EMDR wordt uitdrukkelijk volgens vastgesteld protocol toegepast. EMDR is een kortdurende therapievorm die veelal onderdeel is van een behandeltraject.
Onderzoek heeft aangetoond dat na een EMDR behandeling ongeveer negentig procent van de mensen geen posttraumatische stressstoornis meer heeft. Fobieën en angstklachten zijn behoorlijk verminderd of men kan er beter mee omgaan.

Op www.emdr.nl kunt u meer informatie vinden over EMDR


Cognitieve gedragstherapie
In de cognitieve gedragstherapie (CGT) staat de invloed van het denken op gevoelens en de invloed daarvan op gedrag centraal. Negatieve gedachtepatronen veroorzaken negatieve gevoelens, welke vervolgens het gedrag in sterke mate kunnen bepalen.

Wanneer er sprake is van psychische klachten zijn de gedachtepatronen die zich voordoen vaak niet reëel. Ze worden bijvoorbeeld sterk gekleurd door sombere gedachten: ‘niks lukt me, ik ben anderen alleen maar tot last’ gevolgd door sombere gevoelens.

Veel voorkomend gedrag is bijvoorbeeld dat mensen zich terugtrekken uit sociaal contact. Bij angstklachten is een veelvoorkomende gedachte bijvoorbeeld ‘ik kan het niet aan, als ik maar geen paniekaanval krijg, wat zullen ze wel niet van me denken’. Deze gedachten veroorzaken angstige gevoelens en kunnen leiden tot vermijdend gedrag.

Tijdens CGT ga je samen met jouw therapeut jouw gedragspatronen onderzoeken. Wanneer jouw gedragspatronen disfunctioneel zijn en ze jou belemmeren, dan leert je technieken om deze gedachtepatronen te doorbreken. Dit leidt er toe dat je meer positieve gevoelens zult ervaren, jouw psychische klachten verminderen en jouw gedrag beter aansluit bij wat je wilt bereiken.

Cognitieve gedragstherapie wordt al tientallen jaren toegepast binnen psychologische behandeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het een behandeling is die een goed effect sorteert.

Mindfulness
Mindfulness is een techniek om met aandacht te leven.

We proberen het leven voortdurend te sturen. Dit houdt ons in de "doen'' modus, oftwel de verandermodus. Mindfulness verschuift de aandacht van de verandermodus naar de acceptatiemodus, ook wel de “zijn” modus genoemd.
Het gaat er om hoe je omgaat met wat er is in het leven. Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel.

Velen van ons worstelen met stress. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Ook jij kunt leren effectief om te gaan met klachten. Mindfulness brengt je terug naar het hier en nu. Je kunt belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker loslaten.
Aandacht trainen is een vaardigheid trainen, dat doen we onder meer door begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen; bewegingsoefeningen; zit- en loopmeditatie.

Lichaamsgerichte benadering
Lichaamsgerichte benadering heeft als uitgangspunt is dat er een functionele eenheid is tussen lichaam en geest. Zij functioneren als interactieve onderdelen van de hele mens.

Het doel van lichaamsgerichte psychologie is het verminderen van psychische klachten. Daartoe wordt gewerkt met therapeutische gesprekken, lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving.
 
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl