Wat gaan we doen


Nadat je je hebt aangemeld, volgt er een intakegesprek. Dit gesprek gebruiken we om kennis te maken met elkaar en om je hulpvraag te bespreken. In het kennismaken is het belangrijk dat je voor jezelf nagaat of je je op je gemak voelt bij de psycholoog. Voor de psycholoog is het belangrijk om goed te begrijpen waar je tegenaan loopt en wat je hulpvraag is. Naast een gesprek hierover worden er zo nodig ook vragenlijsten afgenomen (psychologisch onderzoek).

Na het intakegesprek gaan we samen kijken welke hulp het beste bij jou past. We voeren gesprekken, doen oefeningen en je krijgt opdrachten mee om thuis te oefenen. In de behandeling kunnen verschillende methoden worden toegepast, onder andere oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en ouderbegeleiding. Hieronder kun je meer lezen over wat deze technieken inhouden.
 
Aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats en maken we samen een plan om de stijgende lijn vast te kunnen houden en terugval in je klachten te voorkomen. 

Afhankelijk van je leeftijd en je wensen nodigen we ook je ouder(s) uit om aanwezig te zijn bij het kennismakingsgesprek en zo nodig tijdens het behandeltraject.

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie richt je je niet op het probleem, maar op datgene wat je zou wensen. Samen met je psycholoog ga je onderzoeken welke doelen je wilt bereiken en hoe je jouw sterke kanten in kunt zetten om dit doel te behalen.

Cognitieve gedragstherapie
Als je niet lekker in je vel zit heb je vaak meer negatieve gedachten. Die gedachten zorgen er voor dat je je bijvoorbeeld boos, bang of verdrietig voelt. Vaak pieker je meer en weet je niet goed hoe je hier uit moet komen. Cognitieve gedragstherapie leert je deze gedachten te doorbreken, waardoor je meer positieve gedachten krijgt en je je weer goed kunt voelen.

EMDR
Als er iets gebeurt in je leven wat heel erg verdrietig of moeilijk was dan lukt het niet altijd om deze gebeurtenis een plek te geven. EMDR is een methode die je hier goed bij kan helpen.
Op www.emdr.nl kun je meer informatie over EMDR vinden.

Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl