Informatie voor ouders


Hulp voor u en uw kind
Kinderen zitten niet altijd lekker in hun vel. Misschien maakt u zich zorgen of twijfelt u over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer u het gevoel hebt er zelf niet meer uit te komen,  kan een kinder- en jeugdpsycholoog u mogelijk verder helpen. De stap naar een psycholoog lijkt misschien groot, maar als die eenmaal is gezet, kan er in korte tijd veel veranderen in de situatie van uw kind. Als ouder wordt u, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, hier zoveel mogelijk in betrokken. Ook kunt u bij Vivamente terecht voor ouderbegeleiding. Hierbij kunnen allerlei opvoedingsvragen aan de orde komen. We besteden veel aandacht aan de manier waarop u uw kind het beste kunt ondersteunen bij de problemen die hij of zij tegenkomt.
 
Begeleiding van uw kind is alleen mogelijk met toestemming en medewerking van beide (gezag dragende) ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent. Echter, wanneer een van de ouders via een uittreksel uit het gezagsregister kan aantonen dat hij of zij als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.

Veel voorkomende klachten
Klachten waar u of uw kind tegenaan kunnen lopen zijn bijvoorbeeld ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, angsten, moeite met aangaan van sociale contacten, gepest worden, slaapproblemen, bedplassen, opvoedingsproblemen, werkhoudingproblemen, faalangst, onzekerheid of agressief gedrag.
Jongeren kunnen in een periode van hun leven ook extra kwetsbaar zijn. Dit kan zich uiten in eenzaamheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, uit evenwicht zijn, spijbelen, studievertraging, drop-out of het terugtrekken uit het sociale contact.

Voor al deze genoemde klachten is er een passende behandeling mogelijk, waarbij het kind of de jongere, de ouders en/of het gehele gezin worden betrokken.

Ouderbegeleiding
Wanneer het niet goed gaat met uw kind dan kan dat ingrijpend zijn voor u. Tijdens ouderbegeleiding kunt u samen met een gespecialiseerde kind- en jeugdpsycholoog stilstaan bij deze impact. De uitleg en handvatten kunnen u helpen meer inzicht te krijgen in de klachten van uw kind, hoe u als ouder uw kind het beste kunt helpen en zo nodig te verwerken en accepteren dat uw kind met bepaalde klachten worstelt.

Gezinstherapie
De klachten van uw kind of uzelf hebben invloed op het gezin. Wanneer dit uit balans raakt kan het lastig zijn om de interactie goed te houden of ieders individuele behoeftes te kunnen blijven zien of er gaan ook bij anderen problemen spelen. Soms kan het dan helpend zijn om met het gezin of een deel van het gezin naar een systeemtherapeut te gaan. Daar worden de problemen in een grotere context bekeken en wordt gekeken hoe de verbindingen en verhoudingen in het gezin weer hersteld kunnen worden.

Aanmelden
U kunt uw kind zowel telefonisch als via de website aanmelden. Een aanmelding via de website heeft onze voorkeur zodat u digitaal een aantal vragen kunt beantwoorden en wij u informatie kunnen sturen per mail. Onder het kopje 'contact' vindt u onze contactgegevens voor aanmelding.
Na de aanmelding zullen we telefonisch contact met u opnemen om kort uw hulpvraag en/ of de hulpvraag van uw kind te bespreken en in te schatten of uw kind bij Vivamente op de juiste plek is. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Het intakegesprek is om kennis te maken met elkaar en de hulpvraag te bespreken. Zo nodig worden er vragenlijsten afgenomen (psychologisch onderzoek).
Na het intakegesprek gaan we samen kijken welke hulp het beste aansluit bij de hulpvraag.
In de behandeling kunnen verschillende methoden worden toegepast, onder andere oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en ouderbegeleiding. We voeren gesprekken, doen oefeningen en uw kind krijgt opdrachten mee om thuis te oefenen. Onder het kopje 'wat gaan we doen' vindt u meer informatie over de behandeltechnieken.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl