Aanmelden kinderen & jongeren


Je kunt je telefonisch of via de website aanmelden bij Vivamente. Een aanmelding via de website heeft onze voorkeur zodat je op de computer een aantal vragen kunt beantwoorden en wij je informatie kunnen mailen.
Onder het kopje 'contact' vind je onze contactgegevens voor aanmelding.

Na de aanmelding zullen we telefonisch contact met je opnemen om kort je hulpvraag te bespreken en in te schatten of je bij Vivamente op de juiste plek bent. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.

De intake bestaat uit 2 onderdelen:
 
  • Gesprek met behandelaar en uw kind. Dit gesprek zal gestart worden in aanwezigheid van ouders, daarna zal de behandelaar met uw kind individueel verder praten. In dit gesprek wordt naast de aanmeldingsklacht een breder beeld verkregen van uw kind en zijn/ haar beleving. Er zal gezamenlijk afgesloten worden.
  • Gesprek met systeemtherapeut en ouder(s). In dit gesprek zal aandacht zijn voor hoe u uw kind beleeft en hoe u de opvoedsituatie beleeft. Er zal in dit gesprek ook zicht verkregen worden op onderlinge interactiepatronen.

Onze visie is dat de leefsituatie en relaties invloed hebben op het kind en het gezin. Door het betrekken van naasten bij de behandeling, treedt er dikwijls sneller herstel op.
Na beide gesprekken zullen zal de behandelaar in overleg met de systeemtherapeut een behandelplan opstellen. Dit zal met u besproken worden en indien u akkoord bent, zal de behandeling van start gaan.
 
Voor de behandeling van een kind tot 12 jaar moeten beide gezagdragende ouders toestemming geven. Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar moeten zowel kind als beide gezagdragende ouders toestemming geven.
Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen zelfstandig een behandeling starten.
 
Hoewel ons uitgangspunt is om je zo spoedig mogelijk een intakegesprek aan te bieden, kan er soms sprake zijn van een korte wachttijd.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl