Aanmelden kinderen & jongeren


Er is momenteel een cliëntenstop voor de door de gemeente vergoede zorg voor diagnostiek en behandeling.

U kunt wel bij ons terecht voor diagnostiek en/ of behandeling op eigen kosten:

Een hulpverleningstraject start met een intake en een advies gesprek waarin een onderzoeksopzet en/of behandelvoorstel wordt besproken. Deze fase (gesprekken, uitwerking en intern overleg) omvat 3 uur à tarief € 97,80 per 60 minuten (directe en indirecte tijd).

Afhankelijk van de intake, waarin wij uitvoerig nagaan welke hulpvraag u heeft, welke klachten en symptomen er spelen, zullen wij een onderzoeksopzet en/of behandelvoorstel maken.
Een onderzoek neemt minimaal 5 uur en maximaal 18 uur in beslag. In het onderzoeksopzet worden de onderzoeksvragen vastgelegd en een inschatting van het aantal uur genoemd, dit behelst directe tijd en indirecte tijd.
Een behandeltraject varieert tussen de 8 en 18 sessies. In het behandelvoorstel zullen de behandeldoelen vastgesteld worden en een inschatting van het aantal sessies genoemd worden.
Een behandelsessie behelst 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Het aantal afgenomen uren wordt achteraf per maand bij u in rekening gebracht tegen een tarief van € 97,80 per 60 minuten. U wordt geacht om binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling aan ons te voldoen.
 

Aanmeldingsprocedure:

U kunt uw kind telefonisch of via de website aanmelden bij Vivamente. Een aanmelding via de website heeft onze voorkeur zodat u op de computer een aantal vragen kunt beantwoorden en wij informatie kunnen mailen.
Onder het kopje 'contact' vind je onze gegevens voor aanmelding.

Na de aanmelding zullen we telefonisch contact met u opnemen om kort de hulpvraag te bespreken en in te schatten of u bij Vivamente op de juiste plek bent. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij kan sprake zijn van een korte wachttijd.
 
 
Intakeprocedure:
Dit gesprek zal gestart worden in aanwezigheid van ouders, daarna zal de behandelaar met uw kind individueel verder praten. Er zal gezamenlijk afgesloten worden.
Na het intakegesprek zal de behandelaar een behandelplan opstellen. Dit zal met u besproken worden en indien u akkoord bent, zal het hulpverleningtraject van start gaan.
 
  • Voor de behandeling van een kind tot 12 jaar moeten beide gezagdragende ouders toestemming geven.
  • Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar moeten zowel kind als beide gezagdragende ouders toestemming geven.
  • Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen zelfstandig een hulpverleningstraject starten.
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl