Zorgstelsel Volwassen

 
Sinds 2014 is er een nieuw zorgstelsel van kracht, waarin psychische klachten behandeld worden binnen 3 echelons:
- Huisartsenzorg,  voor lichte psychische klachten
- Generalistische basis GGZ (GB GGZ), lichte tot ernstige psychische klachten
- Specialistische GGZ (SGGZ), matig tot ernstige klachten, klachten  van complexe aard

Vivamente verleent psychologische zorg binnen de GB GGZ.
Onder  ‘Psychologie’ – ‘Veel voorkomende klachten’ kunt u lezen welke klachten onder andere behandeld worden binnen Vivamente.

Op basis van de ernst van uw klachten wordt een inschatting gemaakt welk product het beste bij u past. Tijdens het gesprek na afloop van de intakefase wordt dit aan u teruggekoppeld.
Binnen de GB GGZ zijn er verschillende producten:
- Kort 
- Middel
- Intensief
- Transitie
- Overig  (in geval van niet vergoede zorg)

Vergoeding
Om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is het belangrijk dat u beschikt over een verwijsbrief van uw huisarts. De zorgverzekeraar vergoed de producten Kort, Middel, Intensief en Transitie. Psychologische zorg valt onder uw eigen risico.

Eigen risico
In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal, tenzij u er zelf voor heeft gekozen dit bedrag te verhogen. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.
Relatie- en gezinsproblematiek valt niet onder de verzekerde basis ggz zorg. Tenzij systeemtherapie wordt ingezet als een onderdeel van een individuele behandeling. De indicatie hiervoor wordt door de regiebehandelaar bepaald.

Wie betaalt de rekening?
Vivamente heeft in 2021 een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, DSW, ENO, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, Zorg en Zekerheid. Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar, indien er sprake is van verzekerde GB GGZ-zorg. Voor andere zorg ontvangt u zelf een rekening. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u deze wellicht indienen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Voor 2021 hebben wij geen contract met ASR, Caresq en Menzis. U bent van harte welkom om zich aan te melden bij onze praktijk, afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u een vergoeding aanvragen. Voor een naturapolis krijgt u tussen 65% en 85% vergoed, met een restitutiepolis 100%. Om na te gaan of de psychologische behandeling vergoed kan worden en voor welk percentage kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Indien u ervoor gekozen heeft uw behandeling zelf te betalen, dan krijgt u de rekening aan het einde van uw behandeltraject thuisgestuurd. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een rekening te ontvangen van de sessies die in de betreffende maand hebben plaatsgevonden. Op die manier kunt u uw behandeling gespreid betalen. Indien u ervoor kiest uw behandeling zelf te betalen dan kunt u de rekening naderhand niet indienen bij de zorgverzekeraar.

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient tenminste 48 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. U kunt deze rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor meer informatie zie www.psynip.nl.
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl