Zorgstelsel Jeugd


Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Jeugd-GGZ valt niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren. De gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen.

Een klein deel van de jeugd-GGZ blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:
- Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ
- Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling verblijven

Vivamente verleent psychologische zorg aan kinderen en jongeren, en heeft met de gemeente Holland Rijnland een contract. 

Op basis van de ernst van de klachten wordt een inschatting gemaakt welk product het beste bij uw kind past. Tijdens het gesprek na afloop van de intakefase wordt dit aan u en/of uw kind teruggekoppeld.

Binnen de Jeugd GGZ  zijn er verschillende producten:
- Kort
- Middel
- Intensief
- Transitie
- Overig  (in geval van niet vergoede zorg)


Verwijsbrief
Om voor een vergoeding van uw gemeente in aanmerking te komen is het belangrijk dat u beschikt over een verwijsbrief.
Vanaf 2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:
- Deskundige in dienst van (of namens) de gemeente
- De huisarts
- De medisch specialist
- De jeugdarts

Vergoeding
De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Het eigen risico van de zorgverzekeraar wordt hierin niet aangesproken. De gemeenten hanteren dezelfde richtlijnen ten aanzien van vergoeding als de zorgverzekeraar in de GB GGZ.  Hierbij wordt uitgegaan van 4 producten:  Kort, Middel, Intensief en Transitie.

Wie betaalt de rekening?
Vivamente heeft in 2019 een contract met gemeente Holland Rijnland, hieronder vallen veel gemeente in de regio Noord Zuid Holland. Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw gemeente,  indien er sprake is van verzekerde Jeugd GGZ-zorg.

Voor andere zorg aan uw kind ontvangt u zelf een rekening.
Tarieven voor niet verzekerde zorg
Het tarief per sessie van 45 minuten is 105.25 Euro. U krijgt maandelijks een rekening voor de sessies die in de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. Indien u ervoor kiest om uw sessies zelf te betalen dan kunt u de rekening naderhand niet indienen bij de gemeente.

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient tenminste 48 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. U kunt deze rekening niet indienen bij uw gemeente.

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor meer informatie zie www.psynip.nl.
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl