Zorgstelsel Jeugd


Vivamente verleent psychologische zorg aan kinderen en jongeren, en heeft met de gemeente Holland Rijnland een contract. 

Verwijsbrief
Om voor een vergoeding van uw gemeente in aanmerking te komen is het belangrijk dat u beschikt over een verwijsbrief.
Verschillende organisaties en personen kunnen toegang geven tot jeugd-GGZ:
- Deskundige in dienst van (of namens) de gemeente
- De huisarts
- De medisch specialist
- De jeugdarts

Tarieven en vergoedingen
De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Het eigen risico van de zorgverzekeraar wordt hierin niet aangesproken.
Vivamente heeft in 2021 een contract met gemeente Holland Rijnland, hieronder vallen Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.
Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw gemeente, indien er sprake is van verzekerde Jeugd GGZ-zorg.
 
Voor andere zorg aan uw kind of als u niet woonachtig bent in de gemeente Holland Rijnland ontvangt u zelf een rekening.

Tarieven voor niet verzekerde zorg
Het tarief per sessie van 45 minuten is 114,41 Euro. U krijgt maandelijks een rekening voor de sessies die in de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. Indien u ervoor kiest om uw sessies zelf te betalen dan kunt u de rekening naderhand niet indienen bij de gemeente.

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient tenminste 48 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. U kunt deze rekening niet indienen bij uw gemeente.

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor meer informatie zie www.psynip.nl.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl