Tarieven en vergoedingen

 
Wat wordt er vergoed?
In 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.
 
Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.
 
Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 
 
Wie betaalt de rekening?
Indien onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de declaratie door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend indien er sprake is van verzekerde GGZ-zorg. Voor andere zorg ontvangt u zelf een rekening welke u wellicht kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, dit is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft, raadpleeg uw polis.

Het afzeggen van een afspraak dient tenminste 48 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de client zelf volgens het tarief van de praktijk.
 
Tarieven
Met ingang van 1 januari 2022 hanteert Vivamente de volgende tarieven die door de NZa zijn vastgesteld voor niet verzekerde zorg
 
 
Intake €160,60
Individueel kort consult €83,72
Individueel consult (hele zitting, 45 minuten) €118,95
E-mailconsult €49,04
Telefonisch consult per 15 minuten €49,04
EMDR behandeling 75 minuten €173,90
EMDR behandeling 90 minuten €212,45
Reistijd tot 25 minuten €30,20
Reistijd vanaf 25 minuten €77,88
Systeemtherapie 60 minuten €122,66
Systeemtherapie 75 minuten €150,88
   
Overige tarieven  
Huisbezoek, psychodiagnostisch onderzoek Op aanvraag
   
No Show  
Afspraken die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd €118,95
 
 
Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP. Voor meer informatie zie Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Vivamente © 2018 Oranjelaan 96-B-3 | 2161 KH Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl