Privacy


Vanzelfsprekend worden uw gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

De psychologen die werkzaam zijn bij Vivamente onderschrijven de beroepscode  van het NIP en zijn gebonden aan beroepsgeheim. Dat betekent dat ze geen (schriftelijke) informatie verstrekken aan anderen zonder dat ze daarvoor uw toestemming hebben.

Uw gegevens worden in een persoonlijk dossier vastgelegd en de dossiers worden volgens wettelijke eisen, 10 tot 15 jaar bewaard.

De afgenomen vragenlijsten, bij de voor- en nameting (ROM), worden geanonimiseerd aangeleverd aan het landelijk DBC-informatiesysteem (DIS),  uw privacy is hiermee gegarandeerd

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyreglement opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Mw. drs. Michaela Brouwer via info@vivamente.nl

 
Privacyreglement
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl