Kwaliteitsbewaking


Nascholing
De zorgverleners van Vivamente volgen regelmatig bij- en nascholing op het gebied van diagnostiek en behandeling.
 

Intervisie
De zorgverleners werkzaam bij Vivamente hebben regelmatig intervisie met elkaar. In deze intervisiebijeenkomsten wordt de voortgang van de behandeltrajecten van cliënten besproken. We hechten waarde aan deze intervisie omdat we het belangrijk vinden zaken van meerdere kanten te bekijken. De zorgverleners van Vivamente hebben allen beroepsgeheim, uw privacy is hiermee gegarandeerd.


Lidmaatschap beroepsverenigingen
Vivamente is lid van de volgende beroepsverenigingen:

- Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP)
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
- Vereniging EMDR Nederland (VEN)
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
 De LVVP is de Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Het is een is een snelgroeiende, actieve beroepsvereniging met ca. 850 leden. De LVVP behartigt de belangen van de leden bij de overheid en zorgverzekeraars, verleent diensten aan leden en derden. De LVVP bevordert en bewaakt de kwaliteit van het vak en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. Het NIP bevordert de wetenschappelijk gefundeerde professionele beoefening van de psychologie en wil daarbij een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn.


De Vereniging EMDR Nederland probeert de kwaliteit van de toepassing van EMDR zo goed mogelijk te bewaken. Hiertoe stelt zij kwaliteitseisen aan EMDR opleidingen, maar ook aan degenen die zich door de Vereniging erkend EMDR therapeut (EMDR Europe practitioner) mogen noemen. Patiënten, verwijzers en verzekeraars gebruiken de lijst van EMDR Europe practitioners om zeker te weten dat zij te maken hebben met een ervaren therapeut die EMDR goed weet toe te passen binnen een psychotherapeutische behandeling. De lijst met EMDR practioners is te vinden op deze website.


NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen.
De NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels bijna 2400 leden.
Doelstellingen van de NVGzP:
  • de bevordering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen;
  • de versterking van de positie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de gezondheidszorg;
  • de behartiging van de belangen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten.

De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. De vereniging zet zich sinds 1993 in om de kennis en zorg binnen de psychosociale oncologie te ontwikkelen en bevorderen.
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl