Klachtenprocedure


Mocht u onvrede ervaren over het beroepsmatig handelen van uw psycholoog dan willen we u vragen dit zo snel mogelijk met uw psycholoog te bespreken. Indien u dit te lang uitstelt loopt u het risico dat uw onvrede op gaat stapelen, wat ten koste gaat van het behandelcontact en uw herstel.

Mocht u er onverhoopt met uw psycholoog niet uit komen dan kunt u contact opnemen met Michaela Brouwer, praktijkhouder van Vivamente.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de beroepsvereniging LVVP  of bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Vivamente © 2022 Vivaldistraat 75| 2162 AB Lisse | Telefoon: 0252 - 250655 | info@vivamente.nl